Langneusvleermuizen

Langneusvleermuizen slapen in orde met soms enkele centimeters tussenruimte.

Rhynchonycterys naso


Surinaamse naam: Krikifremusu