Noordse stormvogel

Noordse stormvogel met zout water aan zijn snavel.